• Ei tuotteita
  Kassalle

Varallisuusoikeus

 
 1. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

  Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

  Suosittu perusteos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista.

  Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, ­vahingonkorvausta, eri ...

  Normaali hinta: 79,00 €

  Erikoishinta: 55,50 €

  (5,05 €)

   

 2. Kilpailunrajoitusvahinko

  Kilpailunrajoitusvahinko

  Teoksessa käydään kattavasti läpi kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yleiset lähtökohdat ja samalla tarkastellaan yksittäisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien vahinkojen korvaamista. Kirja onkin välttämätön apuväline ...

  Normaali hinta: 120,00 €

  Erikoishinta: 90,00 €

  (8,18 €)

   

 3. Vahingonkorvausvelan vanhentuminen

  Vahingonkorvausvelan vanhentuminen

  Vuoden 2003 vanhentumislain myötä yleinen vanhentumisaika lyhentyi kymmenestä kolmeen vuoteen. Tämä on nostanut vanhentumiskysymykset aivan uudella tavalla esiin monissa käytännön riitatilanteissa. Vahingonkorvausvelka on ...

  Normaali hinta: 88,00 €

  Erikoishinta: 66,00 €

  (6,00 €)

   

 4. Arvopaperimarkkinalaki

  Arvopaperimarkkinalaki

  Suositun ja kattavan arvopaperimarkkinalain kommentaarin uusittu painos.

  Kirjassa selostetaan kattavasti uudistetun lain sisältö sekä säännösten taustoja, sisältöä ja keskeisiä ...

  Normaali hinta: 115,00 €

  Erikoishinta: 74,75 €

  (6,80 €)

   

 5. Sopimusriskit

  Sopimusriskit

  Sopimusriskit on opas sopimusten laatijoille. Artikkeleista koostuvan teoksen päämielenkiinnon kohteena on yrityksen ydinliiketoiminta ja se, miten voidaan samaan aikaan lisätä kannattavuutta ja rajoittaa liiketoimintariskejä.

  Normaali hinta: 78,60 €

  Erikoishinta: 51,09 €

  (4,64 €)

   

 6. Kilpailuoikeudellinen pätemättömyys

  Kilpailuoikeudellinen pätemättömyys

  Teoksessa yhdistetään sopimusoikeudellinen tarkastelu sekä EU:n ja Suomen kilpailuoikeuden soveltamisen ominaispiirteet ja siksi se antaakin eväitä valmistautua ennakollisesti sopimussuhteiden hallintaan pätemättömyysseurauksen ...

  Normaali hinta: 85,50 €

  Erikoishinta: 42,75 €

  (3,89 €)

   

 7. Varallisuusoikeus

  Varallisuusoikeus

  Oikeuden perusteokset
  Kattava yleisteos velvoite- ja esineoikeudesta. Varallisuusoikeus on teoksessa jaettu velvoiteoikeuteen, esineoikeuteen ja eri sopimustyyppeihin. Velvoiteoikeudessa selvitetään velvoitetta koskevat yleiset säännöt, sopimusoikeus, ...

  Normaali hinta: 196,40 €

  Erikoishinta: 98,20 €

  (8,93 €)

   

 8. Velvoiteoikeus

  Velvoiteoikeus

  Velvoiteoikeus voidaan määritellä oikeudenalaksi, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi ...

  Normaali hinta: 86,70 €

  Erikoishinta: 43,35 €

  (3,94 €)

   

 9. Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla

  Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla

  Kirjassa käytetään runsaasti todellisia oikeustapausesimerkkejä, jotta monimutkainen aihe olisi mahdollisimman hyvin lukijan hahmotettavissa. Tarkasteltavia vahinkotilanteita ovat muun muassa:
  - harhaanjohtava tai puuttuva tieto ...

  Normaali hinta: 85,50 €

  Erikoishinta: 42,75 €

  (3,89 €)

   

 10. Ennakoiva sopiminen

  Ennakoiva sopiminen

  Ennakoiva sopiminen edustaa uutta oikeudellista ajattelua, jonka perusteisiin kuuluu riskien minimoiminen ja ongelmien ratkaiseminen siellä, missä ne ilmenevät: yritysten asiakas- ja projektipäälliköiden, käytännön ...

  Normaali hinta: 62,40 €

  Erikoishinta: 31,20 €

  (2,84 €)