• Ei tuotteita
  Kassalle

Perhe ja perintö

Tuotteet 1-20 / 28

 1. 1
 2. 2
 
 1. Perintö ja testamentti

  Perintö ja testamentti

  Käytännön käsikirja
  Perintö- ja testamenttilainsäädäntömme on vaikeaselkoinen ja monessa kohdin tulkinnanvarainen. Asetelmat ovat usein monimutkaisia. Siksi ei pidä jättäytyä pelkän lain varaan vaan huolehtia perimysasioista etukäteen ...
  78,00 €
  (7,09 €)
  Tulossa toukokuussa 2017

 2. Yhteisomistus

  Yhteisomistus

  Kirja on käytännön tarpeisiin suunniteltu teos yhteisomistuksesta eli tilanteista, joissa esineen omistusoikeus kuuluu useammalle henkilölle. Kirjassa käydään läpi yhteisomistajien lakimääräiset oikeudet ja velvoitteet, ...

  Normaali hinta: 105,00 €

  Erikoishinta: 78,75 €

  (7,16 €)

   

 3. Suomen jäämistöoikeus I - Perintöoikeus

  Suomen jäämistöoikeus I - Perintöoikeus

  Perintöoikeus
  Suomen jäämistöoikeus I – Perintöoikeus on systemaattinen ja ajantasainen esitys Suomen perintöoikeudesta.

  Teoksessa tarkastellaan mm. seuraavia lakimääräisen perintöoikeuden kysymyksiä:

  Normaali hinta: 169,00 €

  Erikoishinta: 126,75 €

  (11,52 €)

   

 4. Aviovarallisuusoikeus

  Aviovarallisuusoikeus

  Teos on systemaattinen yleisesitys Suomen aviovarallisuusoikeudesta. Siinä käsitellään perusteellisesti kaikkia niitä aviopuolisoiden varallisuus- ja velkasuhteita koskevia kysymyksiä, joihin liittyy avioliitosta johtuvia ...

  Normaali hinta: 169,00 €

  Erikoishinta: 126,75 €

  (11,52 €)

   

 5. Lapsen suojelu

  Lapsen suojelu

  toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle.
  Teoksessa käsitellään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamista ja päätöksentekoa itsenäisinä osioina. Pyrkimyksenä on tuoda lastensuojelun järjestämisessä ja toteuttamisessa huomioitavat keskeiset perus- ja ...

  Normaali hinta: 90,00 €

  Erikoishinta: 67,50 €

  (6,14 €)

   

 6. Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset

  Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset

  Tämä perunkirjoituksen uskotuille miehille ja perillisille kirjoitettu teos antaa selkeät vastaukset kaikenkokoisten ja -laatuisten kuolinpesien peruskysymyksiin:
  Miten perunkirjoitus käynnistetään, varallisuus selvitetään ja ...

  Normaali hinta: 115,00 €

  Erikoishinta: 86,25 €

  (7,84 €)

   

 7. Isyyslaki

  Isyyslaki

  Teos on systemaattinen esitys uudesta isyyslaista. Teoksessa selvitetään uuden lain säännöksiä isyyden määräytymisestä ja isyyden kumoamisesta. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat: isyyden määräytyminen avioliiton perusteella, ...

  Normaali hinta: 85,00 €

  Erikoishinta: 63,75 €

  (5,80 €)

   

 8. Perintö, testamentti ja velka

  Perintö, testamentti ja velka

  Kirjassa tarkastellaan oikeutta kuolinpesässä varallisuusarvoisena omaisuutena sen omistajan, eli perillisen ja testamentinsaajan, maksuhaluttomuus- ja maksukyvyttömyystilanteissa. Velallisen lakimääräistä perimystä ja testamenttiin ...

  Normaali hinta: 104,00 €

  Erikoishinta: 78,00 €

  (7,09 €)

   

 9. Suomen edunvalvontaoikeus

  Suomen edunvalvontaoikeus

  Edunvalvontaa koskeva yleisteos, jossa käydään läpi edunvalvojan määrääminen niin maistraatissa kuin käräjäoikeudessa, edunvalvojan tehtävän hoitaminen omaisuuden selvittämisvaiheesta varsinaiseen jokapäiväiseen työhön ...

  Normaali hinta: 105,00 €

  Erikoishinta: 78,75 €

  (7,16 €)

   

 10. Suomen jäämistöoikeus II - Testamenttioikeus

  Suomen jäämistöoikeus II - Testamenttioikeus

  Suomen jäämistöoikeus II – Testamenttioikeus on systemaattinen ja ajantasainen esitys Suomen testamenttioikeudesta.

  Teoksessa tarkastellaan mm. seuraavia testamenttioikeuden kysymyksiä:

  Normaali hinta: 169,00 €

  Erikoishinta: 126,75 €

  (11,52 €)

   

 11. Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder

  Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder

  Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en systematisk, heltäckande och uppdaterad framställning av gällande rätt i Finland. Verket är i första hand avsett att användas som lärobok vid grundstudierna i de juridiska ...

  Normaali hinta: 98,00 €

  Erikoishinta: 73,50 €

  (6,68 €)

   

 12. Lapsi, oikeus ja osallisuus

  Lapsi, oikeus ja osallisuus

  Mitä lapsen osallisuusoikeudet eli lapsen oikeus osallistua, tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa tarkoittavat? Miten lapsen oikeudet velvoittavat lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä ja lasten ...

  Normaali hinta: 106,00 €

  Erikoishinta: 68,90 €

  (6,26 €)

   

 13. PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET

  PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET

  Teos on tiivis, mutta kattava yleisesitys perhe- ja jäämistöoikeudesta.

  Kirjan perheoikeuden alaan kuuluvassa osassa selvitetään keskeiset periaatteet

  Normaali hinta: 85,00 €

  Erikoishinta: 42,50 €

  (3,86 €)

   

 14. NÄIN TEEN PERUKIRJAN

  NÄIN TEEN PERUKIRJAN

  Teos on helppotajuinen ja luotettava opas, jonka avulla laadit perukirjan ilman ulkopuolista apua. Kirja tarjoaa tärkeää ja monin paikoin rahanarvoistakin tietoa kaikille perunkirjoitukseen osallistuville.

  Normaali hinta: 52,00 €

  Erikoishinta: 26,00 €

  (2,36 €)

   

 15. IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI - VANHUUTEEN VARAUTUMISEN KEINOT

  IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI - VANHUUTEEN VARAUTUMISEN KEINOT

  Jos sairastun vakavasti tai jos en vanhana kykene ilmaisemaan tervettä tahtoani, mitkä ovat toiveeni? Minkälaista hoitoa ja hoivaa haluan? Miten haluan omaisuuttani käytettävän, ja kenen haluan päättävän asioistani?

  Normaali hinta: 88,00 €

  Erikoishinta: 44,00 €

  (4,00 €)

   

 16. SUOMEN KANSAINVÄLINEN PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

  SUOMEN KANSAINVÄLINEN PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

  Teos on systemaattinen esitys Suomen kansainvälisestä perhe- ja perintöoikeudesta. Siinä selvitetään oikeudellisia kysymyksiä, joita syntyy, kun perhesuhteella on liittymiä yhtä useampaan valtioon. Kirja etenee alakohtaisesti ja ...

  Normaali hinta: 120,00 €

  Erikoishinta: 60,00 €

  (5,45 €)

   

 17. Edunvalvontaoikeus

  Edunvalvontaoikeus

  Edunvalvontaoikeus antaa yleiskuvan holhoustoimilaista. Kirjassa selvitetään erilaisia edunvalvonnan keinoja sekä edunvalvojan ja päämiehen asemaa. Siinä tarkastellaan myös viranomaisten eli maistraatin ja tuomioistuinten ...

  Normaali hinta: 78,60 €

  Erikoishinta: 39,30 €

  (3,57 €)

   

 18. Jäämistösuunnittelu

  Jäämistösuunnittelu

  Jäämistösuunnittelu on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa tarkastelun kohteena ovat jäämistösuunnittelun yksityisoikeudelliset kysymykset.
  Jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan toimintaa, jonka päämääränä on vaikuttaa ...

  Normaali hinta: 104,00 €

  Erikoishinta: 52,00 €

  (4,73 €)

   

 19. DIGITAALINEN JÄÄMISTÖVARALLISUUS

  DIGITAALINEN JÄÄMISTÖVARALLISUUS

  Perintökaaren mukaan kun kuolinpesä on selvitetty, on jokaisella sen osakkaalla oikeus vaatia jakoa. Jaon toimittaminen ennen selvityksen loppuunsaattamista on riskialtis toimenpide, joka pahimmillaan voi johtaa jaon peräytymiseen ja jo ...

  Normaali hinta: 82,00 €

  Erikoishinta: 41,00 €

  (3,73 €)

   

 20. Kansainvälinen lapsioikeus

  Kansainvälinen lapsioikeus

  Kansainvälinen lapsioikeus -kirja selventää ne oikeudelliset kysymykset, joita syntyy silloin, kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä, esimerkiksi kansainvälinen avioliitto tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa.

  Normaali hinta: 80,90 €

  Erikoishinta: 40,45 €

  (3,68 €)

   

Tuotteet 1-20 / 28

 1. 1
 2. 2