Julkiset hankinnat

Saila Eskola, Eeva Kiviniemi, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi
Sidottu
110,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Tässä ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä käsikirjassa käsitellään hankintamenettelyt ja hankinnan tekeminen vaihe vaiheelta suunnittelusta hankintapäätöksen perustelemiseen. Pääpaino kirjassa on hankintalain läpikäymisessä, mutta kirjassa esitellään myös merkittäviä oikeustapauksia ja annetaan vastauksia käytännön työssä usein vastaan tuleviin kysymyksiin.

3., uudistetussa painoksessa on huomioitu vuoden 2016 hankintalain muutokset, jotka koskevat mm. kynnysarvoja, palveluhankintojen kilpailuttamissäännöksiä, tarjousten vertailuperusteiden asettamista, tarjousten käsittelyä, käyttöoikeussopimusten kilpailuttamista, sidosyksikköhankintojen sääntelyä sekä sopimuskauden aikaisia muutoksia.
Teoksessa on myös aiempaa laajemmin käsitelty erityisalojen hankintalaki monimutkaisine soveltamisaloineen ja erityisalojen hankintojen ominaispiirteet.

Kirja soveltuu käsikirjaksi kaikille hankintayksiköille ja niille yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluitaan julkiselle sektorille. Kirja on hyödyllinen myös hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisissa hankinnoissa avustaville lakimiehille ja konsulteille.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2719-0
978-952-14-2719-0 142719
Julkiset hankinnat
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2017
Sidosasu
Sidottu
Painos
3. UUD.
ISBN
978-952-14-2719-0
Sivumäärä
762
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Saila Eskola, Eeva Kiviniemi, Tarja Krakau, Erkko Ruohoniemi