Jäämistösuunnittelu

Antti Kolehmainen, Timo Räbinä
Sidottu
104,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Jäämistösuunnittelu on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa tarkastelun kohteena ovat jäämistösuunnittelun yksityisoikeudelliset kysymykset.

Jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan toimintaa, jonka päämääränä on vaikuttaa jollain tavalla jäämistöön. Kirjassa käsitellään muun muassa jäämistösuunnitteluun liittyviä parisuhde-, lahja-, henkivakuutus- ja testamenttikysymyksiä. Teoksessa kuvataan erilaisia jäämistöön ja sen jakoon vaikuttavia yksityisoikeudellisia keinoja ja toimintamalleja sekä niihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja seurauksia. Jäämistösuunnittelun keinoja tarkastellaan erityisesti perittävän näkökulmasta: miten perittävä voi vaikuttaa jäämistönsä suuruuteen. Teoksessa tarkastellaan perittävän toimintavapauden rajoja, joita johtuu muun muassa rintaperillisten lakiosasta ja lesken lakisääteisistä oikeuksista. Tarkastelussa päähuomio kiinnitetään eri toimien yksityisoikeudellisiin näkökohtiin. Tämän lisäksi teoksessa selvitetään kuhunkin yksityisoikeudelliseen keinoon ja toimintamalliin liittyviä veroseuraamuksia tulo-, perintö-, lahja- sekä varainsiirtoverotuksessa.

Kirja on tarkoitettu kaikille perintöasioiden kanssa painiskeleville ammattilaisille sekä oman omaisuutensa kohtalosta kiinnostuneille maallikoille.OTT Antti Kolehmainen toimii Itä-Suomen yliopistossa siviilioikeuden yliopistonlehtorina. Lisäksi hän luennoi lakimiehille säännöllisesti perhevarallisuusoikeudellisista kysymyksistä muun muassa Talentum Lakikoulutuksen seminaareissa. Kirjallisessa tuotannossaan hän on keskittynyt perhevarallisuusoikeudellisiin kysymyksiin. Käytännön lakimiehen töitä hän on tehnyt asianajotoimistossa sekä omassa lakiasiaintoimistossaan.Vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä on työskennellyt noin 20 vuoden ajan Verohallinnon eri tehtävissä ja valtiovarainministeriössä. Lisäksi hän opettaa vero-oikeutta yliopistoissa ja eri oppilaitoksissa. Hän on myös julkaissut lukuisia verotusta koskevia teoksia ja artikkeleita eri julkaisuissa.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-1740-5
978-952-14-1740-5 141740
Jäämistösuunnittelu
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2012
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-1740-5
Sivumäärä
368
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Antti Kolehmainen, Timo Räbinä