Hovioikeusmenettely

Antti Jokela
Sidottu
Tulossa
139,00 €
Tulossa huhtikuussa 2022
Suomen hovioikeusmenettely muuttuu perusteellisesti vuoden 2023 alussa. Kirja on kattava ja ajantasainen yleisesitys uudistuvasta muutoksenhausta käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja menettelystä hovioikeudessa.

Teoksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti uudistuvaa hovioikeusmenettelyä sekä asianosaisten, todistajien ja muiden kuultavien asemaa ja tehtäviä muutoksenhaussa. Muutosten tultua voimaan käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta tullaan tekemään kuva- ja äänitallenne ja hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen todistelun pääsääntöisesti vastaan tältä tallenteelta. Todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuulusteltavia henkilöitä kuullaan vain poikkeuksellisesti uudelleen muutoksenhakuasteessa. Eräissä tilanteissa suullinen todistelu voidaan esittää pääkäsittelyssä vain kuva- ja äänitallenteeseen viittaamalla.

Kirjan uudistetussa painoksessa on muuttuneen lainsäädännön lisäksi huomioitu uusi oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään viimeisimmän lainuudistuksen vaikutuksiin asianosaisten ja todistajien oikeusasemaan sekä asian käsittelyyn hovioikeudessa.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4214-8
978-952-14-4214-8 144214
Hovioikeusmenettely
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2022
Sidosasu
Sidottu
Painos
3. uudistettu painos, 2022
ISBN
978-952-14-4214-8
Sivumäärä
600
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Antti Jokela
Tämä kirja on
Sidottu