Hakemuslainkäyttö Hakemusasioiden käsittely käräjäoikeuksissa

Tuula Linna
Sidottu
109,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Hakemusasiat ovat suuri asiaryhmä käräjäoikeuksissa. Hakemusasioita ovat muun muassa avioeroa, lapsen huoltoa, edunvalvontaa, pesänselvittäjän tai -jakajan määräämistä sekä adoptiota koskevat asiat. Hakemuslainkäyttö on prosessilaji, joka liittyy läheisesti kansalaisten arkielämään. Professori Tuula Linnan teos on Suomessa ainoa teos, jossa selvitetään hakemusasioita koskeva menettely. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö sekä täydennetty oikeuskäytäntöä kymmenillä korkeimman oikeuden ratkaisuilla.

Kirjassa esitellään kattavasti oikeudenkäymiskaaren 8 luvun hakemuslainkäyttöä koskevat säännökset sekä ne muiden lukujen säännökset, jotka liittyvät hakemusasioihin, kuten oikeuspaikkasäännökset. Lisäksi siinä käsitellään laajasti aineellista lainsäädäntöä, muun muassa avioliittolain, lapsenhuoltolain, holhoustoimilain, perintökaaren ja adoptiolain säännöksiä.

Teoksessa kerrotaan selkeästi johdonmukaisessa järjestyksessä, miten ja missä hakemusasia pannaan vireille, ketä asiassa kuullaan, käsittelykieli, sovinto ja sovittelu, tiedoksiantomenettely, käsittelyn julkisuus, ratkaisun antaminen, oikeudenkäyntikulut, muutoksenhaku sekä oikeus saada oikeusapua.

Teos on suunnattu käsikirjaksi asianajajille, tuomareille ja sosiaaliviranomaisille, ja se on avuksi muillekin, jotka tarvitsevat tietoa hakemusasioiden käsittelystä. Teos soveltuu hyvin myös oppikirjaksi.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-4572-9
978-952-14-4572-9 144572
Hakemuslainkäyttö
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2022
Sidosasu
Sidottu
Painos
2., uudistettu painos, 2022
ISBN
978-952-14-4572-9
Sivumäärä
348
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Tuula Linna
Tämä kirja on
Sidottu