Finlands Lag 2018

Sidottu
298,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg.

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

I Finlands Lag 2018 ingår följande avdelningar:
• Gr = Grundläggande rättigheter
• Ci = Civilrätt
• Ft = Företagsverksamhet
• Fi = Placering
• Kom = Kommunikationer och trafik
• St = Straffrätt
• Pr = Processrätt
• Sta = Statsrätt
• Af = Allmän förvaltningsrätt
• Om = Förvaltningsområden och självstyrelse
• Int = Internationella förbindelser och utlänningar
• Or = Säkerhet och allmän ordning
• Un = Undervisningsväsendet
• Mi = Miljö
• So = Social- och hälsovård
• Pen = Pensioner och olycksfallsförsäkring
• Ar = Arbets- och tjänsteförhållande
Lue lisää
Finlands Lag 2018
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2018
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-3526-3
Sivumäärä
3323
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Tämä kirja on
Sidottu

Alkusanat