Esinevakuusoikeuden perusteet

Eva Tammi-Salminen
Sidottu
85,00 €
Saatavilla lähetämme 1-2 arkipäivässä
Esinevakuudet ovat tärkeä oikeudellinen keino, jonka avulla velkoja voi pyrkiä ennakolta suojautumaan sen varalta, että velallinen ei täyttäisi suoritusvelvollisuuttaan. Teos on tutkimuksellinen yleisesitys esinevakuuksiin luotonannossa liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.Teoksen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva siitä, miten omaisuutta voidaan käyttää luoton vakuutena ja luoda siten perusedellytykset arvioida vakuusvelkojan asemaa. Millaisia etuja vakuus tuottaa, mitkä ovat näiden etujen saavuttamisen edellytykset sekä millaisia riskitilanteita velkojan asemaan ja vakuuteen oikeudellisesti liittyy? Nämä kysymykset ovat käytännön vakuussuhteessa merkityksellisiä sekä kaikille tämän suhteen osapuolille että muille tahoille, joilla on intressiä vakuusomaisuuteen.
Lue lisää
isbn: 978-952-14-2184-6
978-952-14-2184-6 142184
Esinevakuusoikeuden perusteet
Kurkkaa kirjan sisälle
Julkaisuvuosi
2015
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-2184-6
Sivumäärä
576
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Saatavilla
Kirjailijat
Eva Tammi-Salminen
Tämä kirja on
Sidottu