Tilaa uutiskirje
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Asianajajaoikeus

Laki, säännöt ja tapaohjeet
Asianajajaoikeus sisältää keskeiset asianajotoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet perusteluineen. Teoksessa käydään läpi asianajajalaki, Suomen Asianajajaliiton säännöt, hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja palkkio-ohje. Uudistetussa, 2. painoksessa on huomioitu oikeudenkäymiskaaren uudistetut oikeudenkäyntiasiamiehen salassapitovelvollisuutta ja todistamiskieltoa koskevat säännökset sekä muu asianajotoimintaan vaikuttava vuoden 2014 jälkeen annettu lainsäädäntö, esimerkiksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Kirjaan on otettu luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonnan laajuuteen ja valvontalautakunnan toimintaan liittyvää uutta oikeuskäytäntöä ja lisätty huomattava määrä valvontalautakunnan vuosina 2014–2017 antamia valvonta-asioiden ratkaisuja.

Teos on tarkoitettu asianajajille ja luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille oppaaksi asianajotoimintaan liittyvissä eettisissä tilanteissa. Kirja on osa asianajajatutkinnon tutkintovaatimuksia ja soveltuu lisäksi niille tuomareille ja viranomaisille, jotka tehtävissään arvioivat asianajajien tai luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa.
110,00 €
(10,00 €)

Saatavuus: Saatavilla

Nimi Asianajajaoikeus
Sidosasu Sidottu
Painos 2. UUDISTETTU
ISBN 978-952-14-3452-5
Sivumäärä 600
Julkaisuvuosi 2018
Kustantaja Alma Talent
Nimi Asianajajaoikeus
Sidosasu Sidottu
Painos 2. UUDISTETTU
ISBN 978-952-14-3452-5
Sivumäärä 600
Julkaisuvuosi 2018
Kustantaja Alma Talent
© 2018 Alma Talent Oy