Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely

Tomi Voutilainen, Evgeniya Kurvinen
Sidottu
Tulossa
109,00 €
Tulossa toukokuussa 2023
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen edellyttää potilas- ja asiakastietojen käsittelyä. Terveydentilaa koskevat tiedot ja sosiaalihuollon palvelujen käyttö kuuluvat yksityiselämän suojan ydinalueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn ja tiedonhallintaan liittyvä sääntely on runsasta, vaikeaselkoista ja tulkinnanvaraista. Kuitenkin potilas- ja asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn tunteminen on jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus. Potilas- ja asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvän palvelun, potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä oikeusturvan edistäminen.

Teoksessa luodaan kattava ja jäsennelty kuvaus potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn kohdistuvasta sääntelystä sekä tulkinnoista. Teoksessa on huomioitu viimeisimmät potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn liittyvät lainsäädäntömuutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus pääpiirteittäin. Teos sopii käsi- ja oppikirjaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä alan opiskelijoille.

Lue lisää
isbn: 978-952-14-4414-2
978-952-14-4414-2 144414
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn sääntely
Kurkkaa kirjan sisälle
Sidosasu
Sidottu
ISBN
978-952-14-4414-2
Sivumäärä
300
Formaatti
Kirja
Saatavuus
Tulossa
Kirjailijat
Tomi Voutilainen, Evgeniya Kurvinen
Tämä kirja on
Sidottu